Δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών για τη βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη (Ηλεκτρονικός Δήμος).

Δήμος φιλικός στους πολίτες και το περιβάλλον. Στοχεύουμε να γίνει η Κοζάνη ο πρώτος Δήμος με μηδενικές εκπομπές ρύπων CO2 και οδοφωτισμό χωρίς κόστος, ενώ ο σταδιακός εξηλεκτρισμός του στόλου του Δήμου θα επιτρέψει τη δωρεάν μετακίνηση των δημοτών. Ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων σε όλο το Δήμο και παροχή ηλεκτρικών ποδηλάτων στην πόλη και τις τοπικές κοινότητες.

Όαση σε κάθε γειτονιά και χωριό μετατρέποντας δευτερεύοντες οδούς σε “χώρους για το παιδί και τους γονείς” χωρίς θόρυβο και μόλυνση αλλά με ασφάλεια, προσβασιμότητα, αναψυχή, τέχνες και κοινωνικοποίηση. Δημιουργία χώρων πρασίνου σε κάθε γειτονιά και υιοθεσία των υφιστάμενων από επιχειρήσεις, συλλόγους, σχολεία και ιδιώτες. Στόχος μας να γίνει η Κοζάνη ο Δήμος της χώρας με τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για το ΠΑΙΔΙ. Επίλυση του ζητήματος των αδέσποτων σκύλων.

Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με επαγγελματικά κίνητρα σε startups και νέες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στο Δήμο.

Επένδυση στον Ενεργειακό Τουρισμό, αξιοποίηση ιστορικών στοιχείων και σχέσεων της περιοχής όπως τα “Μονοπάτια ανταλλαγής πληθυσμών”, επανασχεδιασμός και αξιοποίηση του Κρόκου (περιοχή-προϊόν) και δημιουργία δικτύου Μουσείων με ναυαρχίδα το Μουσείο της Αιανής.

Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα με αιχμή του δόρατος την ίδρυση Γεωργικής Σχολής.

adviser © 2024. All Rights Reserved.