ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
E-mail: name@example.com

Ο Ταϊγανίδης Θεόδωρος του Παναγιώτη και της Δέσποινας, γεννημένος το 1988, κατάγεται από τον Πολύμυλο Κοζάνης. Είναι γιός του Ταϊγανίδη Παναγιώτη (αυτοκινητιστής – ελεύθερος επαγγελματίας) και της Εβρενιάδου Δέσποινας (οικιακά). Το 2006 ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 2012 αποφοίτησε από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε στην Γενική Τράπεζα της Ελλάδος, για πρακτική άσκηση, στο υποκατάστημα της Κοζάνης για 4 μήνες το 2011 και από το 2014 είναι μέλος της εταιρίας A.K. & Partners (Λογιστικές υπηρεσίες – Σύμβουλοι επιχειρήσεων) με έδρα την Κοζάνη.

adviser © 2020. All Rights Reserved.